PBA Innovate ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling,

realisatie en financiering van duurzame innovatie
PBA Innovate ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling, realisatie en financiering van duurzame innovatie. Voor het verhogen van de slagingskans en het verlagen van (financiële) risico’s van deze innovatie trajecten helpt PBA Innovate bij de vormgeving van de projecten en de verwerving van subsidies, risicodragende kredieten en fiscale steunmaatregelen hiervoor. PBA Innovate beschikt over de juiste kennis en ingangen om financiële geldstromen aan te boren, hiervoor de projectplannen en business plannen vorm te geven,en eventueel (internationale) consortia met andere ondernemingen en/of kennisinstellingen te vormen.

Planvorming

Het begint met een goed idee, maar bij de planvorming, uitvoering en financiering komt veel kijken. PBA Innovate is uw partner bij het ontwikkelen en verwezenlijken van uw innovatieplannen en begeleidt u bij de financiering en subsidieaanvraag bij lokale, provinciale, landelijke of Europese overheden. Samen doorlopen we het proces van planvorming tot en met projectrealisatie.

Doelgroep

PBA Innovate werkt al ruim 10 jaar voor met name de innovatieve maakindustrie, entrepreneurs op het gebied van duurzame energie- en milieutechnologie en projectontwikkelaars op het gebied van wind- en bio-energie. Ondernemen binnen deze sectoren is innoveren, en brengt aanzienlijke technische en financiële risico’s met zich mee. Samen met haar klanten zoekt PBA Innovate naar (creatieve) mogelijkheden voor realisatie van de ondernemingsdoelstelling en het beperken van de financiële risico’s hiervan. Of het nu gaat om het in consortiumverband ontwikkelen en testen van nieuwe hernieuwbare energietechnologie, investeringen in maatregelen ter verbetering van de energie of milieuprestatie van productieprocessen of de realisatie en exploitatie van een windpark.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken met de diensten van PBA Innovate.
Samen maken wij van uw idee een succes.

PBA Innovate

Grote Voort 5 (De Biljartfabriek)
8041 AM
Zwolle
Telefoon: 038-4227789

Postbus 3
8191 AB
Wapenveld

Mail: pplas@pba-innovate.nl

Nieuws

PBA Innovate verhuist naar “De Biljartfabriek”

Vanaf begin augustus is PBA Innovate gevestigd in een nieuw bedrijfspand. "We hebben onze intrek genomen in een voormalige Biljartfabriek in Zwolle, waar we ruimer in ons jasje zitten, verder kunnen groeien en meer faciliteiten kunnen bieden aan onze klanten".