In het belastingplan zoals dat op prinsjesdag werd geïntroduceerd is sprake van de integratie van de WBSO en de  RDA vanaf begin 2016 tot één regeling in de sfeer van de loonheffing. Hiermee verdwijnt de winst voor belasting (vpb) als grondslag voor de RDA. Het plan is ingegeven door signalen vanuit het bedrijfsleven dat het […]