Diensten

Businessplanontwikkeling
Bij de businessplanontwikkeling werken we in nauwe samenwerking en veelal via een serie steeds verder verdiepende brainstormsessies de project- en innovatieplannen uit. Hierbij bepalen we de achtergrond, doelstellingen en welke resultaten we voor ogen hebben. Ook identificeren we mogelijke samenwerkingspartners. Welke partijen doen mee en wat is hun expertise, ambitie en rol?

We bestuderen de stand van de techniek en kennis binnen de relevante technologie gebieden, en stellen de (technologische) stappen vast die gezet moeten worden om de projectambities te realiseren. Hierbij worden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen gedefinieerd (SWOT analyse). Dat geldt ook voor de mogelijkheid tot kennisbescherming (intellectueel eigendom) en de bijdrage aan duurzaamheid van het project inclusief de berekeningen hiervan (eventueel LCA’s).

Bij de uitwerking van het economisch perspectief wordt het ambitieniveau en het verdienmodel (business case) vastgesteld. Tevens wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd gericht op het bepalen van de sociaal economische impact van het project op het gebied van werkgelegenheid en continuïteit en effecten voor (regionale) toeleveranciers. Het zijn veelal dit soort effecten die worden beoogd bij innovatiestimulering,en waarop subsidieaanvragen mede worden beoordeeld/gerangschikt.

Dan volgt het plan van aanpak. Hier wordt beschreven hoe de praktische uitwerking eruit komt te zien. Een werkomschrijving van taken; wie, wat en wanneer moet uitvoeren. En eventueel welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Dat wordt vervolgens in een planning gezet, en hiervoor wordt een begroting uitgewerkt. Het businessplan wordt afgesloten met de uitwerking van een financieringsplan.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken met de diensten van PBA Innovate.
Samen maken wij van uw idee een succes.

PBA Innovate

Klapperdijk 5
8191AB
Wapenveld
Telefoon: 038-4227789
Mail: pplas@pba-innovate.nl