Diensten

Haalbaarheidsonderzoek
Een haalbaarheidsonderzoek is altijd gekoppeld aan het voornemen om te investeren in duurzame innovatie (onderzoek, ontwikkeling of demonstratie van nieuwe technologie) of duurzame technologie (investeringsprojecten). Hierbij worden de subsidiekansen onderzocht, en wordt gekeken naar de mogelijkheden om de haalbaarheid van deze subsidiekansen te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door partners bij het plan te betrekken. PBA Innovate beschikt over een groot netwerk,en draagt vaak partners aan om projecten te versterken. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen ondernemingen onderling en/of met kennisinstellingen, heeft PBA Innovate vaak kunnen bijdragen aan innovaties en de grotere succeskans hiervan.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken met de diensten van PBA Innovate.
Samen maken wij van uw idee een succes.

PBA Innovate

Klapperdijk 5
8191AB
Wapenveld
Telefoon: 038-4227789
Mail: pplas@pba-innovate.nl