Diensten

Procesbegeleiding
Met procesbegeleiding biedt PBA Innovate ondersteuning aan ondernemers die geen of weinig ervaring hebben met innovatieprojecten. Technologische innovatie brengt al voldoende onzekerheden met zich mee. Onbekendheid met dit soort projecten en onervarenheid in innovatief ondernemerschap kunnen deze onzekerheid nog verder vergroten. Met praktische kennis en ervaring die PBA Innovate in de afgelopen jaren heeft opgedaan in haar innovatiedienstverlening, kan ze ondernemers begeleiden en coachen. Dat gebeurt door het proces inzichtelijk te maken. Een innovatieproject is in dit geval vaak het middel om via procesbegeleiding hierin innovatief ondernemerschap te helpen ontwikkelen bij (startende) ondernemers. Hier komt de coachende rol van PBA Innovate naar voren. Naast inhoudelijk ook bedrijfsmatig.

PBA Portal
Ter ondersteuning van het administratieve beheer heeft PBA Innovate een portal ontwikkeld. Via de PBA portal kunnen projectmedewerkers uren registreren, documenten vastleggen, delen en raadplegen. Via deze portal maakt PBA Innovate ook relevante projectdocumenten (aanvraag, beschikking) direct beschikbaar aan de betrokkenen. Gedurende de uitvoering en na afronding van het project verzorgt PBA Innovate mede op basis van de vastleggingen in de Portal de tussenrapportages, eindrapportage en afrekening.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken met de diensten van PBA Innovate.
Samen maken wij van uw idee een succes.

PBA Innovate

Klapperdijk 5
8191AB
Wapenveld
Telefoon: 038-4227789
Mail: pplas@pba-innovate.nl