Met de industriële revolutie is de textiel sector getransformeerd van een ambachtelijke op handenarbeid aangewezen sector in het begin van de 18e eeuw, naar een vergaand gemechaniseerde industrie gericht op massaproductie aan het begin van de 19e eeuw. De verdergaande rationalisering van de processen, ontwikkeling en toepassing van synthetische vezels, verven en andere chemicaliën, en de toepassing van procesautomatisering hebben geleid tot verdere industrialisatie en schaalvergroting van de productieketen in de 20e eeuw. De globalisering, die is ingezet in het laatste kwart van de 20e eeuw heeft geleid tot een verschuiving van de textielproductie van het westen naar het zuiden en vervolgens naar Azië. Alleen de productie van textiel voor hoogwaardige en/of geavanceerde toepassingen vindt nog plaats bij enkele grotere ondernemingen in het westen (Europa en Amerika), maar ook deze bedrijven staan onder druk door een snel groeiend kennis- en innovatieniveau in Azië. Een nieuwe textielrevolutie kan het tij voor de westerse textielindustrie keren, en nieuwe groeikansen bieden. Mass Customization en Duurzaamheid zijn de sleutels, waarmee de industrie dient in te spelen op de eisen van de moderne consument.

Digitalisering
Ten Cate is zich sterk bewust van de kansen en bedreigingen die de huidige ontwikkelingen binnen de textiel industrie en markt bieden. Ze onderkent de kansen van, maar tevens de noodzaak en urgentie voor een nieuwe textielrevolutie. “Digitalisering” van de processen biedt nieuwe kansen voor groei. Digitaal veredelen is gebaseerd op de inkjet technologie, waarmee chemicaliën op een gecontroleerde wijze en met gecontroleerde hoeveelheden kunnen worden afgezet en gefixeerd op gedefinieerde posities op het substraat (doek). Naast de vervanging van reguliere textiel verf- en drukprocessen, wordt het ook mogelijk om door toepassing van geheel andere chemicaliën het substraat (doek) te voorzien van nieuwe functionaliteiten.

Ten Cate Protect werkt samen met Norma, Gemini Electronics en Reggiani aan de ontwikkeling en demonstratie van een technologische platform voor het digitaal veredelen van textiel, zodat een belangrijke “customization” stap binnen de huidige procesroute voor vervaardiging van textiel volledig kan worden “gedigitaliseerd”. Het belang van deze ontwikkeling wordt ook door de Provincie Overijssel en Europa onderkend, mede blijkend uit de toegekende subsidies (EFRO en Regionale Economie).

PBA Innovate biedt het consortium ondersteuning bij de uitwerking van de plannen, het verwerven van subsidies hiervoor, en de periodieke verantwoording en projectbeheer in het licht van de verstrekte subsidies. “Het is geweldig om een bijdrage te leveren aan deze strategische innovatie aan de vooravond van een nieuwe revolutie in de textiel/industrie”.