Over PBA Innovate

Ondernemerschap ontwikkelen
Pieter PlasPieter Plas is oprichter en eigenaar van PBA Innovate. Hij geeft is al twee decennia actief op het gebied van innovatieadvies en de uitvoering en begeleiding van projecten op het gebied van energie- en milieutechnologie (proces- en productinnovatie). Hij studeerde Technologische Beleidswetenschappen aan de universiteit van Eindhoven en behaalde zijn MBA titel aan de Technische Universiteit Twente.

HTS
Pieter begint zijn studie aan de HTS in Groningen (huidige Hanzehogeschool Groningen) waar hij wordt opgeleid in Algemene Operationele Technologie, Proces- en Productiebeheersing. Een opleiding gericht op het in stand houden en optimaliseren van bestaande productieprocessen en in het bijzonder ook energiesystemen. Hij studeert af bij Akzo Nobel.

TU Eindhoven
Vervolgens studeert hij Technologische Beleidswetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een opleiding die zich richt op het kruisvlak van techniek en samenleving, met een aanbod van technische en maatschappijwetenschappelijke vakken. Innovatieprocessen en de stimulering hiervan via innovatiebeleid vormt een belangrijk thema binnen deze opleiding. Uiteindelijk studeert hij af bij het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (huidige Essent). Daar houdt hij zich bezig met het falen en slagen van windenergieprojecten, en onderzoekt hiervoor de technische, economische en maatschappelijke slaag- en faalfactoren.

Master Business Administration (MBA)
Duurzaamheid is ook een thema dat zich bevindt op het grensvlak van technologie en samenleving. Technologie leidt veelal tot duurzaamheidsproblemen, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij het oplossen van deze problematiek. Door zijn passie voor duurzame technologie besluit Pieter na zijn universitaire studie, een MBA (Master of Business Administration) met als specialisme milieumanagement te volgen aan de TU Twente.

PriceWaterHouseCoopers (PWC)
Na zijn studie werkt Pieter drie jaar voor een milieuadviesbureau, waar hij zich bezighoudt met het verbeteren van milieudienstverlening. Denk daarbij aan energie -en milieubesparingstrajecten, implementatie van milieuzorgsystemen, bodemonderzoek en directievoering bij bodemsanering. Daarna maakt hij de stap naar PriceWaterhouseCoopers om als adviseur aan de slag te gaan. In deze functie ontwikkelt hij zich tot een expert op het gebied van subsidies en financieringen voor innovatieprojecten. Tevens wordt hij veelvuldig betrokken bij evaluaties van subsidieregelingen en andere beleidsinstrumenten.

Ondernemen
Als zoon van een ondernemer kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En begin 2004 besluit Pieter de stap te maken naar het zelfstandig ondernemerschap. Hij wil graag de ruimte om zelf te bepalen met welke klanten en projecten hij in zee gaat, en zich in het bijzonder richten op het innovatieve midden- en kleinbedrijf. Ondernemers helpen bij het (verder) ontwikkelen en realiseren van hun duurzame innovatieplannen, dat is zijn passie.

Passie voor techniek
Inmiddels bestaat PBA Innovate ruim 11 jaar. In die tijd heeft het een groot netwerk en goede reputatie in de markt opgebouwd. Waarbij de passie voor techniek en innovatie de drijfveer is.

Contact

Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken met de diensten van PBA Innovate.
Samen maken wij van uw idee een succes.

PBA Innovate

Klapperdijk 5
8191AB
Wapenveld
Telefoon: 038-4227789
Mail: pplas@pba-innovate.nl